ecode

SARATLI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ' NİN AMAÇLARI


Kültürün tüm öğelerini yaşama geçirmek için;
1-
Beşeri alanda insanlar arasında etkileşim yakınlaşma birlik ve dayanışmayı sağlamak, yöresel kültürlerin ve yurttaşların birbirlerini daha iyi anlamasını, Saratlı yöresinin bilinen yada bilinmeyen doğal tarihi ve kültürel yörelerini araştırmak,folklorunu tanıtmak ve geliştirmek.
Bilimsel Konferanslarla;
a)-
Ülkemizin jeopolitik yapısının önemi ve özelliği , Anadolu’nun kültürel zenginliği gelecekte yurttaşların bir arada yaşam azim ve kararlılığı demokrasi bilinci,laik-sosyal hukuk devletinin daha da güçlenmesi,Atatürk ilke ve devrimlerinin daha iyi kavratılması.
b)-Saratlılılar ve yöre halkı arasında ekonomik sosyal ve kültürel alanlarda karşılıklı veya karşılıksız yardımlaşma bilincinin verilmesi.
c)-Çağdaş gelişmeyi engellemeyecek  adet,gelenek ve örflerin devam ettirilmesi.
2-Estetik Alanda(Güzel Sanatlar)
a)-
Güzel sanatlara karşı sevgi uyandırılması,tarihi ve kültürel eserlerin ulusun ortak malı olduğu bilincinin verilmesi ve eserlerin korunması.
b)-Turizmin canlandırılması turiste karşı davranış bilincinin daha da geliştirilmesi(Saratlı Kasabası KAPADOKYA bölgesinde Aksaray-Nevşehir asfaltına 2 km içeride Nevşehir’e 45 km uzaklıkta, yeraltı şehirleri mevcut plato görünümlü gelişmeye ve birazcık özel gayretle turizme elverişli eski bir yerleşim birimidir. )
3-Teknolojik Alanda;
a)-
Çağdaşlaşmanın teknoloji ile birlikte yürütüldüğünü kavratmak batıl inançlardan uzaklaştırmak,21.yy. bilincini vermek,teknolojik gelişmelere açık,ülkesini ulusunu seven uygarlaşmayı hedef alan yurttaşlık bilincini pekiştirmek.
4-Üretim alanında;
Doğa sevgisini aşılamak,çevreyi korumak ve güzelleştirmek,modern tanımın gerekliliğini kavratmak.
5-Çalışan insanlarında eğlenmekte hakları olduğunu,hiç olmazsa farklı bir gün yaşama olanağını onlara vermek.


 

Festivallerden Resimler