ecode

 

SARATLI TARİHİ

 


Saratlı kasabası; Aksaray ili, Gülağaç ilçesine bağlıdır ve Aksaray-Nevşehir karayolunun 3 km içerisinde konumlanmıştır.
Kasabada ilk yerleşim M.Ö ki dönemlerde geliştiği sanılmaktadır. İlk yerleşik hayata Romalılar döneminde geçildiği tahmin edilmektedir. Kasabada çok sayıda bulunan, fakat bu güne kadar turizme açılmamış mağaraların, yine Romalılar döneminde geliştiği ve barınak olarak kullanıldığı bilinmektedir. Romalıların, özellikle bu alanları barınak olarak seçmelerin nedeni; coğrafi yapının uygun olması o tarihlerde aşiret ve kabilelerin, iklim ve geçim nedeni ile yer değiştirmek zorunda kalmaları, bu yer değişimleri sırasında gerçekleşen saldırılara karşı kendilerini korumalar ve varlıklarını sürdürebilmesidir. Zamanla ev olarak kullanılan bu mağaralardan insanlar yavaş yavaş çevrelerdeki düzlük alanlarda konutlar yaparak daha kullanışlı ve düzenli bir yerleşik hayata geçmişlerdir. Sonraları bu alanlara oba, aşiret ve insanların gelmesiyle nüfus yükselmiştir.
Saratlı kasabası adını bir rivayete göre; köye ilk yerleşen kişiden almıştır. Bu kişinin bir sarı atı varmış ve çevrede yaşayanlar sarı atlı geldi, sarı atlı gitti derlermiş. O günlerden sonra kasabanın adı Sarı Atlı olarak kalmış ve günümüzde de Saratlı olarak kayıtlara geçmiştir. Saratlı Kasabası, günümüzde geniş düz bir alana kurulmuştur. Kasabada halen geleneksel konut dokusu mevcuttur. Yaygın olarak kullanılan inşaat malzemesi taştır.